Специално внимание отделяме на ръчно изработените коркови аксесоари на CorkOr от Португалия. Една от колекциите, които въплъщават идеята на RockShop.bg да предлага редки стоки, които не могат да се намерят навсякъде и са интересни и уникални сами по себе си. Коркът и корковите аксесоари са нещо типично за Португалия и са традиционен продукт, а ръчната им изработка добавя автентизъм и индивидуалност.

Няма добавени продукти в тази категория