Всички лични данни, които предоставите, чрез е-мейл, при регистрация или покупка, ще бъдат използвана от Делфимед ЕООД в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни.

Всяка друго съобщение или материал, който изпратите на уебсайта или чрез мейл, като въпроси, коментари, предложения и други подобни се смятат за неконфиденциални.

Чрез своя уебсайт rockshop.bg ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация нужна за контакт с вас или доставката на поръчаните стоки. Това са данни, които сте предоставили доброволно.